+316 21669639info@douma-dewit.nl

Woonbond

projectmanager projectmanagement projectleider SharePoint digitaal werken intranet internet

Project omschrijving

De Woonbond wil SharePoint als documentmanagementsysteem implementeren. Om een gefundeerde eerste stap te kunnen zetten richting deze implementatie wil de Woonbond eerst een quickscan laten uitvoeren om zicht te krijgen op de (on) mogelijkheden, impact, risico's en kosten. In een tijdsbestek van 4 weken hebben wij deze Quick Scan uitgevoerd.

Opleverdatum:

Klant:

Oplossing:

Diensten: