+316 21669639info@douma-dewit.nl

Provincie Utrecht

projectmanager projectmanagement projectleider SharePoint digitaal werken intranet internet

Project omschrijving

Wij hebben als adviseur onze bijdrage geleverd aan het selecteren van een documentmanagement systeem (DMS) en leverancier via een Europese Aanbestedingsprocedure. Hetzelfde geldt ook voor het selecteren van een sjablonenapplicatie en leverancier voor de standaardisatie van de Kantoorautomatisering en het selecteren van een leverancier voor het digitaliseren van het archief.
Wij hebben de projectleiding uitgevoerd voor het organisatie breed implementeren van het DMS Documentum, de sjablonenapplicatie SmartDocuments, de digitalisering van het archief en het realiseren van een integratie tussen Documentum en het vergunningen systeem van Vergunningverlening & Handhaving.

Opleverdatum:

Klant:

Oplossing:

Diensten: