+316 21669639info@douma-dewit.nl

Provincie Friesland

projectmanager projectmanagement projectleider SharePoint digitaal werken intranet internet businesscase

Project omschrijving

Wij hebben namens de leverancier Wortell, bij de provincie Friesland de projectleiding uitgevoerd voor het implementeren van het zaak- en documentmanagementsysteem 360 als het Staten informatiesysteem (SIS). Het SIS is gebruik genomen door de Griffie en de Statenleden. Het besluitvormingsproces wordt daarmee volledig digitaal en de Statenleden kunnen de vergaderstukken digitaal raadplegen via de tablets. Ook wijzigingen, nieuwe versies, aanvullende stukken worden direct digitaal gepresenteerd aan de bestuurders. Wij hebben hiervoor onder meer workshops en presentaties gehouden voor de bestuurders.

Opleverdatum:

Klant:

Oplossing:

Diensten: