+316 21669639info@douma-dewit.nl

Provincie Flevoland

projectmanager projectmanagement projectleider SharePoint digitaal werken intranet internet

Project omschrijving

Wij hebben samen met de provincie Flevoland het digitaliseringsbeleid van de provincie opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de provincie zoveel als mogelijk papierarm wil gaan werken en op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Een belangrijke randvoorwaarde is de implementatie van een documentmanagementsysteem (DMS).
Vervolgens hebben wij advies geleverd over het selecteren van een documentmanagement systeem (DMS) en de leverancier via een Europese Aanbestedingsprocedure. Tevens hebben de selectie van van een sjablonenapplicatie en leverancier voor de standaardisatie van de Kantoorautomatisering begeleid en de selectie van een leverancier voor het digitaliseren van het papieren archief.
Daarna hebben we de functionele projectleiding uitgevoerd voor het integraal implementeren van het DMS Hummingbird (eDocs) en de sjablonenapplicatie N-Office en de digitalisering van het archief in de organisatie.

Opleverdatum:

Klant:

Oplossing:

Diensten: