+316 21669639info@douma-dewit.nl

Onze aanpak

Schitterend organiseren

Een gedegen voorbereiding geeft houvast, vertrouwen en energie!

Schitterend organiseren

Implementeren van informatiesystemen begint met een visie, wat willen we hiermee bereiken. Bijvoorbeeld, kosten besparen, klantgerichter werken, prettiger samenwerken, tijd- en plaats onafhankelijk werken, kennisdelen, aantrekkelijk werkgeverschap etc.

Als dit helder is wordt de strategie bepaald, hoe we dit gaan doen? Meestal wordt er dan een project gestart en een businesscase geschreven, de financiële en inhoudelijke rechtvaardiging voor de investering.

Implementeren is vooral een kwestie van goed organiseren. Te vaak wordt gedacht dat implementeren een puur technisch verhaal is. Organiseren is werken en schitterend organiseren is vooral ook mensenwerk. Het gaat vooral om een integrale aanpak en een juiste afstemming tussen mens, proces en techniek. Met elkaar leren om techniek op een nuttige en plezierige manier voor je te laten werken. Techniek gebruiken waarvoor het bedoeld is.

We werken met behapbare stappen en betrekken gebruikers snel bij het proces. Daarbij is openheid en transparantie essentieel. Wij laten zien in de organisatie wat het project behelst, waar we staan en wat onze uitdagingen zijn.

Een gedegen voorbereiding geeft houvast, vertrouwen en energie!

Helder ontwerp

Een scherp beeld van het gewenste eindresultaat, is de halve werk!

Helder ontwerp

Bij het implementeren van een informatiesysteem gaat het natuurlijk voor een belangrijk deel om de werking, de functies van het systeem. Voordat een systeem wordt aangeschaft is het al belangrijk om te weten waar de voorkeur van de organisatie naar uit gaat. Kiest u voor een standaard product, half fabricaat of maatwerk? En accepteert uw organisatie de consequenties! Een standaard product past niet altijd op de bestaande werkprocessen. Maatwerk betekent meestal een langere doorlooptijd en hogere kosten, zowel initieel als structureel.

Belangrijk bij iedere implementatie is dat vooraf duidelijk is wat de visie met betrekking tot het gebruik van het betreffende informatiesysteem. Wat moet het doen? Wie gaan het gebruiken? Hoe ziet het er uit? Wat gaat het kosten en wat bespaart het? Een goede, heldere beschrijving van de verwachtingen is essentieel voordat een implementatie gestart kan worden. Wat gaat sneller of makkelijker?

Is er nog geen helder beeld is uw de organisatie over het eindresultaat dan kan een pilot u daar bij helpen. Een pilot geeft meestal een indicatie over de (on) mogelijkheden, haalbaarheid en inpasbaarheid van het informatiesysteem.

Een scherp beeld van het gewenste eindresultaat, is de halve werk!

 

 

 

 

 

 

100% draagvlak

Alleen als medewerkers echt tevreden zijn, is er sprake van succes!

100% draagvlak

Een deel van de IT-projecten mislukt helaas vroeg­tijdig. Niet zozeer omdat de techniek niet goed is, maar vaak omdat een goede visie en strategie ontbreekt en de geboden functionaliteit niet aansluit bij de gebruikersbehoefte. Uitgangspunt voor ons is dat de gebruikers op de hoogte zijn en zich ook kunnen vinden in doelstellingen, resultaten en verwachtingen die zijn vastgesteld in de visie en strategie.

Wij betrekken gebruikers bij het implementatie project vaak door middel van inloopsessies, presentaties, demo’s, prototyping, pilots e.d. We laten zien waar we staan en vragen de gebruikers om feedback.

Het succes van de inzet en doorontwikkeling van IT wordt uiteindelijk bepaald door tevreden gebruikers. Gebruikers die de technische voorziening willen en kunnen gebruiken.
Dat betekent een omgeving met een logische intuïtieve indeling, gepersonaliseerde informatie, altijd beschikbaar en snel werkend.

Een beheerorganisatie die organiseert dat gebruikersvragen en nieuwe behoeften hun plek krijgen is onmisbaar. Ook bijscholing en training zijn structureel belegd, ook voor externen en nieuwe medewerkers.

Alleen als de medewerkers echt tevreden zijn, is de implementatie geslaagd!

 

 

Moderne technologie

Technisch kan alles, maar laat u niet verleiden en houd het simpel!

Moderne technologie

We maken privé en zakelijk vaak gebruik van de nieuwste telefoons, tablets, draadloze netwerken etc. Mede door de inzet van moderne ICT wordt of blijft uw organisatie voor veel medewerkers een aantrekkelijke werkgever en blijft u de concurrentie een stapje voor.
De snelle ontwikkelingen van de moderne techniek vereisen echter een slim en flexibel gebruik van deze middelen.

Tijdens onze projecten kijken we nadrukkelijk naar de flexibiliteit van van beheer en doorontwikkeling van het systeem en wat dit straks betekent voor exploitatie & beheer. Wat betekent dit als we het systeem straks over dragen aan de beheerorganisatie? Wat moet er op het gebied van afspraken en contracten geregeld worden? Zowel tussen de ICT-organisatie en de business, als de ICT-organisatie en de externe partijen. Software leverancier, hosting partners en beheerders.

Maar meebewegen op de technologie maakt het ook lastig. Hoe zorgt u ervoor dat de werkprocessen in uw organisatie blijven aansluiten op de moderne technieken? Wij zorgen er in ieder geval voor dat ICT & business op elkaar worden afgestemd en met elkaar in gesprek blijven tijdens het project en er een gemeenschappelijk en gedragen beeld ontstaat.

Technisch kan alles, maar laat u niet verleiden en houd het simpel!

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact