100% gebruikersadoptie


Gebruiker centraal
Goed is goed genoeg
Leren door trainen
Leren door te doen
Zorg voor beheer

Waar veel bedrijven stoppen na het implementeren van de techniek, daar begint voor ons de echte uitdaging. Alleen als gebruikers echt tevreden zijn over de gerealiseerde toepassingen, dan zijn wij dat ook. In onze aanpak van Quickscan, Quickstart en Quickfit staan de gebruikers centraal.


Gebruiker centraal

Een deel van de SharePoint-projecten mislukt helaas vroeg­tijdig. Niet zozeer omdat de techniek niet goed is, maar vaak omdat een goede visie en strategie ontbreekt en de gebo­den functionaliteit niet aansluit bij de gebruikersbehoefte. Uitgangspunt is dat de gebruikers op de hoogte zijn en zich ook kunnen vinden in doelstellingen, resultaten en verwachtingen die zijn vastgesteld in de visie en strategie.

Het succes van de inzet en doorontwikkeling van SharePoint wordt uiteindelijk bepaald door tevreden gebruikers. Gebruikers die de technische voorziening willen en kunnen gebruiken. Dat betekent een omgeving met een logische intuïtieve indeling, gepersonaliseerde informatie, altijd beschikbaar en snel werkend. Een beheerorganisatie die organiseert dat gebruikersvragen en nieuwe behoeften hun plek krijgen is onmisbaar.    

Goed is goed genoeg

SharePoint heeft zich ontwikkeld als bedrijfsbreed platform voor samenwerken en kennisdelen binnen kleine en grote bedrijven. Het is nu ook beschikbaar vanuit de cloud onder de naam SharePoint online (onderdeel van Office365). De grote rijkdom van het platform maakt het verleidelijk om alle functies ook in te zetten en daar schuilt nu juist het gevaar. Het gaat eerder om de kunst van het weglaten. Zorg dat eerst een duidelijk beeld wordt opgebouwd waar SharePoint de bedrijfsprocessen kan gaan ondersteunen. Is dit voor intranet, internet, samenwerken in projecten, documentmanagement, HR-dossiers of digitaal vergaderen?  Het is allemaal mogelijk, maar kies bewust en zorg voor een beheerste invoering. 

Leren door trainen

Voor het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de inrichting van SharePoint is het wel handig om eerst te weten wat er allemaal te kiezen valt. Wat kan wel en wat niet met standaard SharePoint en welke eventuele standaard oplossingen (solutions) zijn er al beschikbaar op de markt. 

Wij beginnen daarom zo vroeg mogelijk met het trainen van de medewerkers die  in het vervolgtraject betrokken worden bij het maken van de inrichtingskeuzes en besteed daarbij aandacht aan die keuzes en consequenties. Wij zorgen er voor dat medewerkers direct na de training de beschikking hebben over een ‘speelomgeving’ en faciliteren ze met  e-learning tjidens en na de training. Zodoende kunnen zij op een veilige manier zelfstandig kennis en ervaring opbouwen over SharePoint.

Leren door te doen

Maar hoe komen we er nu achter wat we precies willen en wat SharePoint allemaal kan? Ons adagium is: “standaardiseer zoveel mogelijk het gebruik en leer door het te doen!”. Het wiel hoeft ook niet opnieuw te worden uitgevonden. Leer van andere organisaties en de bestaande oplossingen die wij beschikbaar hebben..

Stap voor stap leren wij uw organisatie kennis maken met de mogelijkheden van SharePoint. Vaak is de start vanuit een project met een klein team, waar gebruikers en ook functioneel beheer gelijk bij wordt betrokken.

Samen wordt een gedeeld beeld opgebouwd van de eisen, wensen en wordt een invoeringsstrategie opgesteld.  

Zorg voor beheer

Een succesvolle invoering start met een goed beheer. Naast de zorg voor technisch en applicatiebeheer, dient goed contact te worden onderhouden met de gebruikers. Die staan immers centraal!

Een gebruikersvertegenwoordiging (of key users) die samen met functioneel beheer de ontwikkeling van SharePoint vormgeven is essentieel. Hierbij worden kennissessies gehouden en wordt in goed overleg bepaald welke nieuwe functies wanneer worden verwacht. Beheer is ook verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van (nieuwe) medewerkers.

Download als PDF